• +39 306 588 188
  • info@helplinein.com

Звернення

Шановні друзі,

 

Наша компанія «Курортна Лінія Допомоги» ставить своїм завданням надання допомоги покупцям і власникам таймшера не залежно від того, в якій частині світу вони знаходяться.

 

На початку 2000-х ми готували відкриття офісів в Києві і Алма-Ати після запуску другого офісу компанії в Москві. У центральному офісі в Санкт-Петербурзі проходили навчання фахівці для цих підрозділів.

Тільки обставини непереборної сили змусили нас на якийсь час відмовитися від цієї ідеї.

 

Коли після трьох років успішної роботи Московське відділення компанії довелося тимчасово закрити, з'ясувалося,  що  у компанії достатньо ресурсів  і  можливості  для  обслуговування  наших  клієнтів  з  одного офісу.

 

Далі компанія зробила ставку на те, щоб сконцентрувати фахівців високого рівня під одним дахом і забезпечити їх ресурсами для роботи з клієнтами, які проживають в будь-якій частині світу і володіють таймшер в будь-якій країні або регіоні.

 

На сьогодні ми успішно вирішуємо питання наших клієнтів в Росії, Україні, Латвії, Естонії, Литві, Казахстані, є у нас клієнти в США, Білорусії, Німеччини, Іспанії, Кіпрі, Фінляндії, Швеції, Італії.

 

Для нас інтереси наших клієнтів вище політичних амбіцій деяких діячів, керівників і лідерів.

 

Компанія, яка дбає про відпочинок та подорожі своїх клієнтів, а так само про дотримання міжнародного законодавства, підтримує політику тільки мирного врегулювання будь-яких конфліктів, дотримання міжнародних норм і вимог, а також захист особистих прав і інтересів громадян.

 

У нас багатонаціональний колектив, наші клієнти з різних країн - наші друзі.

Наш невеликий внесок у справу миру і злагоди - це наш професійний підхід у вирішенні проблем наших клієнтів незалежно від їх політичних і естетичних поглядів, віросповідань, традицій і звичаїв.

 

Ми з вами і працюємо для вас.

Дорогие друзья,

 

Наша компания «Курортная Линия Помощи» ставит своей задачей оказание помощи покупателям и владельцам таймшера не зависимо от того, в какой части мира они находятся.

 


В начале 2000-ых мы готовили открытие офисов в Киеве и Алма-Аты после запуска  второго офиса компании в Москве. В  центральном  офисе в Санкт-Петербурге проходили  обучение специалисты для этих подразделений.

Только обстоятельства непреодолимой силы заставили нас на время отказаться от этой идеи.

 

Когда после трёх лет успешной работы Московское отделение компании пришлось временно закрыть, выяснилось, что у компании достаточно ресурсов и возможностей для обслуживания наших клиентов из одного офиса.

 

Далее компания сделала ставку на то, чтобы сконцентрировать специалистов очень высокого уровня под одной крышей и обеспечить их ресурсами для работы с клиентами, которые проживают в любой части мира и владеют таймшером в любой стране или регионе.

 

На сегодня мы успешно решаем вопросы наших клиентов в России, Украине, Латвии, Эстонии, Литве, Казахстане, есть у нас клиенты в США, Белоруссии, Германии, Испании, Кипре, Финляндии, Швеции, Италии.

 

Для нас интересы наших клиентов выше политических амбиций неких деятелей, руководителей и лидеров.

 

Компания, которая заботится об отдыхе и путешествиях своих клиентов, а так же о соблюдении международного законодательства, поддерживает политику только мирного урегулирования любых конфликтов, соблюдения международных норм и требований, а так же защиту личных прав и интересов граждан.

 

У нас многонациональный коллектив, наши клиенты из разных стран - наши друзья.

Наш небольшой вклад в дело мира и согласия - это наш профессиональный подход в решении проблем наших клиентов вне зависимости от их политических и эстетических взглядов, вероисповеданий, нравов и обычаев.

 

Мы с вами и работаем для вас.

 

ПРО НАС

Унікальна компанія, єдина на території СНД спеціалізується в питаннях таймшера всіх напрямків і будь-якої складності. Працює з 1996 року.

© All Rights Reserved 2019. Powered By helplinein.ru